Računi

Novosti i dodaci proizlaze iz vaših zahtjeva i naših mogućnosti..

Preglednik računa

Računi su sastavni dio svake tvrtke koja posluje na legalan način. Račune je pomoću MOJERPa moguće lako izraditi. Moguće ih je fiskalizirati, stornirati, izmjeniti, obrisati. Moguće je napraviti račun iz ponude kao i iz posla.
Moguće je poslati ga i kao e-račun, ako za to imate certifikat.

Elektronički je direktno spremljen u bazu i moguće ga je iz bilo kojeg kutka svijeta vidjeti, izmjeniti ili pak ispisati u DOCX ili PDF. Radnici koji imaju ovlasti vezano za račune vidjeti će ih, oni koji to nemaju, nemaju niti pristup računima.

Računi

Novi račun

Novi račun

Dodavanje je jednostavno i brzo

Brzo i lako bilo gdje i bilo kada...

Kod kreiranja novog računa program, kao i kod ponuda, prati sam brojeve. Ukoliko se program ne koristi od početka godine, odnosno ako netko već ima svoje brojeve računa, moguće je postaviti prvi puta broj računa po kojem će program dalje raditi sam. To je moguće samo od strane administratora ili radnika koji ima tu ovlast.

Računi

Detalji računa - Izmjena računa

Detalji računa - Izmjena računa

Svaki napravljeni račun klikom na njegov naziv u pregledniku računa moguće je izmjeniti, stornirati, fiskalizirati ili pak obrisati, ali ta radnja je ograničena samo na zadnji račun i to u slučaju da nije fiskaliziran. Račun je jednostavno izmjeniti u svakom trenutku. Može se izmijeniti samo sa stavkama. Moguće je utjecati na datum i vrijeme računa ukoliko je to postavljeno u postavkama računa.

Storniranje računa klikom u detaljima računa.

Svaki račun moguće je stornirati. Kako nije moguće brisati račune, osim zadnjeg napravljenog, moguće ih je stornirati. Kompletan račun ode u negativan i kao takvog se prikazuje stranci koja ga mora potpisati u skladu sa propisima. Kod storniranja računa bitno je navesti koji se račun stornira, tj. njegov broj i datum kada je nastao, to se na predlošku ispisuje u dodatnom opisu računa

Izmjena valute računa

Moguće je izrađivati račune u različitim valutama. Prema defaultu će biti postavljena valuta koja je odabrana u Profilu firme. Ako je to potrebno, klikne se na gumb Promjena valute i odabere željena valuta. Program će sam preračunavati cijene u odnosu na odabranu valutu i valutu u kojoj je stavka. MOJERP se direktno spaja na HNB - Hrvatsku narodnu banku i tamo uzima srednji tečaj na određeni datum.

Postavke računa

Pod opcije računa moguće je odrediti treba li vam opis računa ili ne. Opis računa dodaje se direktno kod izrade računa i ispisuje se na računu ispod stavki i iznosa, ukoliko je nekome potrebno upisati dodatne stvari vezane za taj račun. U opcijama računa moguće je izmjeniti datum dospijeća koji se ispisuje na računu. Moguće je i uključiti i datum izmjene računa, što nam koristi primjerice na kraju godine, ukoliko se treba još neki račun zavesti u prethodnoj godini. Taj datum se prikazuje kod izmjene računa.

Postavite si šifru namjene kao i model koji će se uvijek pokazivati na računima. Postavite naplatni uređaj (ukoliko je rzličit) za fiskalizirane račune.