Otpremnice

Novosti i dodaci proizlaze iz vaših zahtjeva i naših mogućnosti..

Preglednik otpremnica

Od sada tu je i modul za vođenje otpremnica. Kako je to dokument koji služi za otpremanje robe sa skladišta, sada će biti olakšano vođenje skladišta. Upotrebljava se samo ako je u profilu firme odabrano korištenje Otpremnica. Ako nije označena otpremnica onda se vodi kao Račun-otpremnica, tada se dokument Otpremnica ne koristi, jer je dokument Račun-otpremnica istovremeno i račun i otpremnica.

Dokument Otpremnica prilikom izdavanja robe provjerava trenutno stanje na skladištu i upozorava Vas na izlaz robe koji je veći od stanja na skladištu.

Otpremnica

Nova otpremnica

Nova otpremnica

Dodavanje je jednostavno i brzo

Brzo i lako bilo gdje i bilo kada...

Kod kreiranja novog računa program će automatikom napraviti i otpremnicu ako taj račun sadrži stavku koja se tiče robnog skladišta. Za sve druge stavke koje nisu u primkama skladišta smatraju se kao usluga i otpremnica se neće izraditi.
Otpremnicu je moguće i dodati bez obzira na račun kao samostalnu.
Kod dodavanja stavaka u račun ili u otpremnicu program će voditi brigu o stanju na skladištu i ispord tablice stavaka ispisat će količinu koju imate na skladištu.

Otpremnice

Detalji otpremnice - Izmjena otpremnice

Detalji otpremnice

Svaku otpremnicu moguće je izmjeniti ili obrisati ako je zadnja u bazi i ako za nju nema vezanih seriskih brojeva ili licenci, tj. ako nije razdužena. Ako je razdužena ili nije zadnja u sustavu a nekakva je greška koja vam se dogodila u koracima, moguće je otpremnicu STORNIRATI.

Onog trena kada se otpremnica stornira stavke će se vratiti na skladište, budući da se storniranjem stvara nova otpremnica u minusu količine stavaka.