E-računi

Novosti i dodaci proizlaze iz vaših zahtjeva i naših mogućnosti..

Preglednik e-računa

E-računi se nalaze u modulu Računi. Ukoliko ste korisnik B2B - Business to Business to znači da možete slati e-račun kome želite, tj. tko ima ugovorenu uslugu primanja e-računa ili primati e-račune u aplikaciji MOJERP.
Dostupno je mijenjanje statusa e-računa, te tako možete korisniku automatski objaviti u kojem je stanju e-račun (Zaprimljen, odbijen, plaćen,..).
Ukoliko ste B2G - Business to Government to znači da možete slati iz aplikacije MOJERP račune prema korisnicima Javne nabave, tj. državnim ustanovama - firmama kojima smo svi i obavezni slati e-račune. B2G korisnici nemaju tabove za poslane ili zaprimljene e-račune, stanje računa moguće je vidjeti kroz detalje e-računa.
Ova opcija je POTPUNO BESPLATNA

E-Računi

POTPUNO BESPLATNO!

Slanje eRačuna u javnoj nabavi
Sukladno zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi svi javni i sektorski naručitelji obavezni su od 01.07.2019. zaprimati račune isključivo u elektroničkom obliku, to znači i da svi koji izdaju račune prema javnim ustanovama (Gradovi, Općine,...) moraju izdavati eRačun.

Potrebno je
1. Ispuniti Zahtjev za izdavanje aplikacijskog certifikata za Fina e-Račun i e-Račun za državu (1 primjerak)
2. Potpisati Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte – Aplikacijski certifikat (2 primjerka)
3. Ispuniti za B2B opcijuHELP Pristupnicu za internetski servis e-Račun (1 primjerak) - PRIMJER ISPUNJAVANJA VIDI OVDJE!
ili
3. Ispuniti za B2G BESPLATNU opcijuHELP Pristupnicu za internetski servis e-Račun (1 primjerak) PRIMJER ISPUNJAVANJA VIDI OVDJE!
4. Priložiti fotokopiju identifikacijskog dokumenta (osobna ili putovnica) skrbnika certifikata

5. Predati u FINU

Ako vaša tvrtka prvi put predaje zahtjev za izdavanje certifikata odnosno ako kao poslovni subjekt još uvijek niste registrirani u Fini, potrebno je uz gore navedeno predati:

  • fotokopiju osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje
  • Rješenje o upisu u nadležni registar i
  • Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema NKD-u i matičnom broju.
Kada dobijete certifikat i lozinku javite se na Korisničku podršku MOJERP kako bi Vam omogućili korištenje e-računa.
Slanje e-računa prema javnim ustanovama je potpuno besplatno iz aplikacije MOJERP!