Poslovi

Najbitnija karakteristika MOJERP aplikacije.

Preglednik poslova

Tvrtka ima određene poslove, koje vode i upravljaju radnici. Moguće je dodavati novi posao, dodijeliti ga sebi ili drugima, dodijeliti mu status (da li je u izradi, završen,...). Sve poslove moguće je ispisati u određenoj tablici. Svaki posao bi trebao imati svoje meta podatke (pr. RN – radni nalozi ili sl.) koji ga određuju.

Svaka firma koja posluje mora imati i određene poslove koje odrađuje i za koje se brine i vodi račune. Mojerp omogućava lakše vođenje i snalaženje te brži i pregledniji pristup gdje god da se nalazite.

Novi posao

Dodavanje je jednostavno i brzo

Brzo i lako bilo gdje i bilo kada...

Da bi stvorili novi posao, jako bitno je dodati određenu stranku za koju se posao radi i vrstu posla, kakvog je opisa posao koji radimo. Posao se može dodijeliti određenom radniku unutar grupe radnika ili samo grupi, u tom slučaju svi radnici unutar grupe će vidjeti posao na svom MOJERP-u, te će moći vidjeti sve informacije tog posla, te sudjelovati u njemu.

Digitalni elaborat

Povezano sa SDGE

Brzo i lako bilo gdje i bilo kada...

Digitalni elaborat vezan je usko za geodeziju. Svaki korisnik MOJERP aplikacije ukoliko je geodet može zatražiti od nas korištenje geodetskih poslova, tj. da se unutar vrsta poslova popune svi poslovi vezani za geodeziju koji su propisani zakonima i pravilnicima.

Ono što je bitno svaki napravljeni posao moguće je predati na SDGE (Sustav digitalnih geodetskih elaborata) napravljen od strane Državne geodetske uprave. Mnoge firme uz geodeziju imaju i drugih poslova koji nisu vezani za geodeziju pa im je ovo odlična baza u kojoj je sve na jednom mjestu. Na SDGE se šalju samo elaborati koji idu na ovjeru ili provedbu.

Potrebno je napomenuti da u MOJERP aplikaciji nije moguće napraviti elaborat ”do kraja”, šalju se samo podaci koji na SDGE kreiraju predmet i elaborat – daljnju izradu elaborata potrebno je završiti na samoj SDGE aplikaciji.

MOJERP aplikacija veže se sa SDGE aplikacijom putem api key-a koji mora biti vezan za radnika i unosi se kroz profil radnika.

Detalji poslova - Izmjena posla

Ulaskom u detalje posla moguće je sve mijenjati, dodavati ili brisati. Moguće je za određeni posao mijenjati meta podatke, komentirati drugom radniku posao, dodati dokumente unutar posla te pregledati povijest statusa. Moguće ga je ispisati po odabranom predlošku, napraviti račun za tu ponudu ili pak dodijeliti određeni račun poslu. Klikom na gumb status ili pak stranka moguće je izmjeniti podatke. Klikom na status ili stranku moguće je izmijeniti podatke.

Postavke posla

Postavke posla vežu se za učitavanje predložaka za ispise poslova. Potrebno je proučiti 'tagove' za ispise i možete si složiti template kakav god želite. Kod postavki poslova moguće je unijeti razne vrste poslova, editirati meta podatke ili dodati nove za svaki posao ili pak dodati ili izmjeniti statuse posla.

Vrste poslova

Kod 'Vrste posla' moguće je dodati, editirati ili brisati vrstu posla koja će nam omogućiti lakše snalaženje i koordinaciju u programu. Dodavanje nove vrste posla je sada lako i brzo. Vrste posla se dodaju jednostavno pritiskom na gumb 'Nova vrsta'. Ukoliko ste firma vezana za geodeziju onda je potrebno se javiti mailom ili telefonski da bi dobili sve poslove vezane za digitalni geodetski elaborat ali i sve ostale za koje niste dužni dizati na sustav digitalnog geodetskog elaborata.

Statusi poslova - meta podaci - predlošci

Status posla moguće je promijeniti klikom na gumb statusa u detaljima posla. Status posla omogućuje radniku, administratoru i svim korisnicima lakše snalaženje u velikim poslovima, kao i velikoj količini poslova.

Mogući su razni ispisi vezani za poslove. Radi se o predlošcima koje sami možete složiti kako vama odgovaraju, bitno je da su 'tagovi' uvijek oni određeni da bi program znao šta radi. Neke od predložaka dobijete odmah, moguće ih je skinuti, pa urediti po svome ili pak napraviti potpuno nove pa ih staviti na mojerp. Primjer: Doda se tip podataka pr. 'OdgovornaOsoba' i njemu se dodaju podaci osoba koje su odgovorne za obavljanje poslova u firmi, te će se kod prikaza meta podataka prikazivati te osobe u padajućem izborniku.

Moguće je dodijeliti račun poslu, ukoliko je već napravljen u tablici 'Računi'. Jednostavno u detaljima posla se pritisne na gumb 'Dodijeli račun' i odabere se račun koji se želi vezati za taj posao.